GDPR - General Data Protection Regulation

Udskriv

 

BeefLink ApS’s  

POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

1.Om privatlivspolitikken  

Denne privatlivspolitik har til formål at synliggøre hvordan vibehandler personoplysninger i forbindelse med samhandel med leverandører og kunder, og hvilke rettigheder der er til vores indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger. 

2.Formålet med behandlingen af personoplysninger

Vores overordnede formål med at behandle personoplysninger er at administrere indkøb og salg hos os. Herudover har vi til formål at forbedre og videreudvikle vores produkter og give en bedre indkøbs- og kundeoplevelse. Dine personoplysninger er således nødvendige for at gennemføre konkrete handler, og herudover gør de os i stand til at udvikle og optimere vores produkter.

3.Indsamling og typer af personoplysninger 

Når man som kunde foretager et køb i vores virksomhed, registrerer vi nødvendige firmaoplysninger om kunden i relation til kundeforholdet. 

 

Vi indsamler personoplysninger på følgende måde og fra følgende kilder:

 

nDu afgiver selv dine firmaoplysninger til os i forbindelse med et køb af vores produkter pr. e-mail eller telefonisk.

nDe firmaoplysninger, som vi behandler, udgør navnlig: 

nFirmanavn, adresse, CVR-nr., telefonnr og navn, telefonnummer og e-mailadresse på kontaktperson

4.Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger 

Databeskyttelse er en integreret del af vores virksomhed, og vi har ansvaret for beskyttelsen af firmaoplysninger. Vores behandling af firmaoplysninger sker altid i overensstemmelse med nationale og internationale regler og standarder. 

 

Behandlingen af firmaoplysninger sker, når mindst ét af følgende forhold gør sig gældende:

 

nBehandlingen er nødvendig for opfyldelse af en købsaftale

nBehandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse for vores virksomhed, eksempelvis opbevaring af regnskabsmateriale i en given periode. 

nBehandlingener nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eksempelvis i tilfælde af en tvist om et givent produkt.

nBehandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, der vejer tungere end kontaktpersonens interesser.

5.Modtagere af dine personoplysninger

Vi udveksler alene firmaoplysninger med de modtagere, som er nødvendige i forbindelse med et leverandør- eller kundeforhold hos os. Vi udveksler firmaoplysninger med følgende:

 

nVores samarbejdspartnere, som vi har godkendt til at bistå os i forbindelse med vores virksomhed.

 

Firmaoplysninger overføres ikke til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS. 

6.opbevaring og sletning af personoplysninger

Vi opbevarer alene firmaoplysninger, indtil det ikke længere er nødvendigt i forhold til det formål, hvortil oplysningerne behandles. Firmaoplysninger vil derfor bliver slettet i overensstemmelse med følgende procedurer:

 

nRegnskabsoplysninger i forbindelse med køb/salg vil blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

7.Rettigheder

Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte firmaoplysninger og sikre rettigheder. Fordi firmaoplysninger behandles, kan man gøre brug af de nedenfor oplistede rettigheder. Det skal dog understreges, at nogle af rettighederne ikke er absolutte, men alene gælder under visse omstændigheder.  

7.1  Retten til indsigt

Enhver har ret til at anmode om indsigt i de firmaoplysninger, som vi behandler, og i den forbindelse ret til information om:

 

n  Formålet med behandlingen. 

n  Kategorierne af personoplysninger. 

n  Opbevaringsperioden eller kriterierne for fastsættelse af denne.

n  Retten til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse imod behandlingen af dine fimraoplysninger.

n  Retten til at klage til Datatilsynet.

n  Hvorfra firmaoplysningerne stammer. 

n  Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering og i den forbindelse minimum oplysninger om logikken her i samt betydning og de forventede konsekvenser heraf.

7.2  Retten til berigtigelse

Enhver har ret til at anmode om at få urigtige firmaoplysninger om sig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige firmaoplysninger.

7.3  Retten til sletning

Enhver har til at anmode om at få personoplysninger om sig selv slettet, eksempelvis hvis behandlingen er baseret på sit udtrykkelige samtykke, og man trækker samtykket tilbage.

7.4  Retten til begrænsning

Enhver har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af sine firmaoplysninger, eksempelvis i forbindelse med at rigtigheden af firmaoplysningerne bestrides.

7.5  Retten til dataportabilitet

Hvis vores behandling foretages automatisk, har man ret til at anmode om at modtage de firmaoplysninger, som man selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden forhandler.

7.6  Retten til indsigelse

Enhver har ret til at gøre indsigelse imod den behandling, som firmaoplysningerne undergives hos os.

 

Hvis en person har afgivet samtykke til behandlingen af sine firmaoplysninger, har man i øvrigt på ethvert tidspunkt ret til at trække sit samtykke tilbage. Bemærk, at en tilbagetrækning af samtykket ikke vil berøre den behandling af firmaoplysningerne, som fandt sted forud for tilbagetrækningen af samtykket. 

8.spørgsmål og klage

 

Ved spørgsmål angående denne privatlivspolitik, eller er uenig i den måde, som vi behandler firmaoplysningerne, kan vi kontaktes på:

 

BeefLink ApS, Storgade 30b, 1.th, 4180 Sorø

Telefon 57821010

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Der er også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

9.ændringer til privatlivspolitikken 

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. 

 

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken: d. 25. maj 2018.  

 

 

 

 

Copyright © BeefLink ApS - Storgade 30b,1th - 4180 Sorø - Denmark - Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.